Werkwijze

Op eigen initiatief of na doorverwijzing door de school, het CLB, een arts,… kan u telefonisch of per mail contact met mij opnemen voor een eerste vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. Ik breng u dan ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud en de planning van de onderzoeken, de tarieven en de mogelijkheden tot terugbetaling door uw ziekenfonds.

 

In de meeste gevallen bestaat er mogelijkheid tot terugbetaling. Ik geef u hierbij de nodige informatie voor het opstarten van de procedure en begeleid u bij de verschillende stappen. Tijdens een volgende afspraak zullen de nodige tests worden afgenomen. Na afloop van alle onderzoeken wordt een aanvangsbilan (= een schriftelijk verslag) opgesteld. De resultaten hiervan worden u verder toegelicht en samen besproken. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie zullen dan ook worden afgesproken.

Behandelsessies duren een half uur of een uur. De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis. De behandelingen gaan door in de praktijk. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk.  

Naast behandeling geef ik ook adviezen en informatie om de omgeving te begeleiden.  

Ik werk nauw samen met alle betrokken partijen (ouders, school, leerkracht, zorgleerkracht, CLB, arts,…) om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en om op de specifieke noden te kunnen inspelen. Door regelmatig evaluatie- en overlegmomenten te plannen zorg ik voor een optimale begeleiding.

De behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.