Logopedie

logopediepraktijk lore willekens lommel

Als logopediste houd ik me bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen waaronder taal, lezen, schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatie.  

Logopedische problemen komen niet alleen voor bij kinderen, maar ook bij jongeren, volwassenen en ouderen. 
Al te vaak worden deze problemen nog onderschat,  geminimaliseerd
 of over het hoofd gezien.

 

Ik onderzoek en behandel volgende stoornissen:

– Articulatiestoornissen
– Leerstoornissen
– Taalstoornissen
– Secundaire taalontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, SMOG) 
– Neurogene spraak- en taalstoornissen
– Slikstoornissen (dysfagie) 
– Oromyofunctionele stoornisssen